1.
Isaak Petrovich
Teplitsk
y

Исаак Петрович
Теплицкий

Född/Born
6/7 1907

Krigsfånge (internerings) kort läger III

 

Nationalitet Grad Truppförband Fartyg

Ryss

 

Divisionskommendör

 

Marinen, Östersjöflottan,
 VIII Minsvepare divisionen
Minsvepare
82
Tillfångatagen vid Tillfångatagen, datum Avsänd till Avsänd till (2)

Nynäshamn

 

21/9 1941

 

Stockholm 21/9 1941

 

Byringe 22/9 1941

 

Civilt yrke Närmaste anförvant Adress/Hemvist Återvänt/Return

Avdelningschef vid fabrik

 

Hustru:
Maria Jevdokimovna Teplitsky

Жена:
Мария Евдокимовна Теплицкая

Leningrad,
Obvodnij kanal 37, Kv 85
10/10 1944
       
       

 

 

 

 

Back