Nationalitet Grad Truppförband Hemvist

Ryss

 

 

 

 

 

 

Tillfångatagen vid Tillfångatagen, datum Avsänd till Avsänd till (2)

Nynäshamn

 

21/9 1941

 

Stockholm 21/9 1941

 

Byringe 22/9 1941

 

Civilt yrke Närmaste anförvant Adress Återvänt/Return

 

 

 

   

 

 

 

 

Back