Bilder från lägret
picatures from the camp
Bilder på de internerade
picatures of the internated

Lägerchef
Ryttmästare Carl Rosenblad
med besökare.

 


Link

Fotografier på alla 164 männen
Photographs of all 164 men

 

Link

Internerings kort
Link