Bilder från lägret
picatures from the camp

Lägerchef
Ryttmästare Carl Rosenblad
med besökare.

Barackplan

Inne på gården

B-lägret