Estiska ön Ösel


Svenska Jagaren Remus


Uppställning på lägret i Byringe

 

 

 

 

 

 

 

 

All Pictures are © copyright.

Föreläsning om 3:e Interneringslägret - rysslägret under Byringedagen

 

Alex Johansson
föreläser under resten av året om
Rysslägret i Byringe.
För att boka eller mer information.
info@byringe.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Johansson
Lectures during the rest of the year on
the Russiona camp in Byringe.
To book or more information.
info@byringe.se

Alex Johansson
Son till en av de internerade som valde att stanna i Sverige.

På Byringedagen berättar han om hur ryssarna flydde
med båt till Sverige. Alex berättar även om hur situationen
var under krigsutbrottet på Estniska ön Ösel.

Vid ankomsten till Huvudskär blev de upphämtade av
Svenska Jagaren Remus. De kom till Byringe lägret kvällen dagen därpå.

Under föreläsningen får ni veta hur de 164 Ryssarna kom från
Ösel till Byringe och hur livet var i lägret.

 

Leif Ekblom
från Länna hembygdsföreningen

Leif gör också föreläsningar om lägret och
ni får en guidad rundvandring på platsen för lägret.

 

 

 

Lecture on the third Internation Camp - Russian camp during Byringeday.

 

Alex Johansson
Son of one of the inmates who chaos to stay in Sweden.

            During the day he tells us how the Russians fled 
by boat to Sweden. Alex tells us how the situation was during the
outbreak of war on the Estonian island of Ösel.

On arrival in Sweden´s coast, the were picked
up by the Swedish navy ship Remus.
 They came to the camp Byringe the following day. 
During the lecture you will know
how the Russians came from Ösel to Byringe
  and how life was in the camp.

Leif Ekblom
from Länna hembygdsföreningen

Lief also makes lectures about the camp and
he do a guided walking tour to the camp area.