Kontakt - contact

Alex Johansson
info@byringe.se

 

Karta till lägret
map to the camp

Link

 

Vägbeskrivning från Strängnäs. Tag väg 55 mot Malmköping/Katrineholm, sväng vänster mot Solvik/Kalkbro ca 12 kilometer från trafikplats Biskopskvarn, sedan vänster igen, efter 2,5 km vid skyltear till lägerplatsen.
GPS: Röntorp 1, Strängnäs

 

Besökskarta över lägret i dag.
Vititor map of the camp today.

klicka här för pdf fil