Fotografier/Picatures
Svenska soldater


Svensk soldat vakt

Svenska officerare

Svenska vakt soldater

 

Tillbaka